Aydym.com - turkmen aydymlary, göçür,2021 ýyl

   8147 songs.  
   2020-nji ýylyň ýanwaryndan bari: 2,756,139; Şu ýyl ( 2021): 278,488 ; Düýn: 14,086; Şu gün (00.00-dan soň): 1,455 ; Şu wagt onlaýn: 33 zyýaratçy.

   Aýratyn Statistikany: StatCounter saýtyndan görüp bilersiňiz.

8692411 Total listened
2414201 Total downloads
Short information
Hi dear music lover! You can contact us with admin@aydym.com email !